עַרְבוּת אַוַול
לועזית: aval
מונח שמקורו במשפט הצרפתי המציין ערבות הניתנת בשטר חוב על־ידי ערב, בחתימת ידו על גבי השטר, או במסמך נפרד, בין אם הערב הוא צד לשטר ובין אם אינו צד לשטר. מי שחתם על ערבות אוול אחראי ביחד ולחוד עם הנערב וזו עוברת מאוחז לאוחז. (גם: ערבות לשטר).
לערך הבא לערך הבא
לערך הקודם
Powered By Click for details - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך מעות - הלקסיקון לכלכלה של איתן אבניאון בהוצאת ידיעות אחרונות ואיתאב © 2009