הוצאה מותנית בהכנסה
לועזית: conditional expenditure
בהתייחסו להוצאות הממשלה, מונח המציין היתר להוצאה נוספת - מעל זו שאושרה בתקציב המדינה להוצאה באותה שנה - המותנית בקבלת הכנסה מקבילה מגורמים חוץ ממשלתיים.
לערך הבא לערך הבא
לערך הקודם
Powered By Click for details - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך מעות - הלקסיקון לכלכלה של איתן אבניאון בהוצאת ידיעות אחרונות ואיתאב © 2009